Kennis maken

De behandeling duurt 1 uur.

De eerste afspraak is een kennismaking waarbij we samen kijken of er een gezamenlijk klik is en kost € 40 ,--.

De vervolgafspraken kosten € 50,--